/ arpkonsulting
Dotacje unijne


Adam Marynkiewicz
tel. +48 (58) 32 33 213
+48 601 688 364
adam.marynkiewicz@arp.gda.pl

Nawigacja:   Strona główna   >>   Dotacje unijne


Kompleksowo i skutecznie wspieramy Twój biznes


Posiadamy duże doświadczenie zarówno w zakresie realizacji jak i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Od 14 lat odpowiadamy za dystrybucję Funduszy UE zarówno w programach krajowych jak i regionalnych. Umożliwiamy firmom oraz Instytucjom Otoczenia Biznesu korzystanie z funduszy UE oraz wspiercie w przejściu przez procedury począwszy od podpisania umowy poprzez realizację oraz rozliczenie projektu.

W ramach programów europejskich podpisaliśmy ponad 2 tys. umów o dofinansowanie projektów naszych beneficjentów. Z sukcesem realizujemy również własne projekty, w których rozliczyliśmy ponad 100 mln pln kosztów kwalifikowalnych.

W naszej ofercie:
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
  • przygotowanie biznesplanu lub studium wykonalności
  • wsparcie w zakresie monitoringu przygotowanego projektu na etapie oceny formalnej i merytorycznej
  • reprezentowanie naszych Klientów przed instytucjami przyjmującymi i oceniającymi dokumenty aplikacyjne
  • wsparcie przy przygotowaniu umowy o dofinansowanie projektu
  • wsparcie w ramach procedury odwoławczej w procesie ubiegania się o dotację
  • możliwość podjęcia współpracy na etapie realizacji i rozliczania projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie - szczegóły w zakładce "Rozliczanie projektów".
Pozyskiwanie dotacji polega na kompleksowym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, w celu zdobycia funduszy europejskich na realizację planowanych projektów naszych klientów. Dokumenty, które dla Państwa przygotowujemy spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

Uwaga!
Usługi Konsultingowe świadczone na zasadach komerycjnych nie są powiązane z działalnością Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku.
O nas   |    Polityka cookies   |    Kariera   |    Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2017 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (Marek Trocha)Dział Konsultingu i Rozliczeń
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
e-mail: konsulting@arp.gda.pl