/ arpkonsulting
Harmonogram
konkursów


Adam Marynkiewicz
tel. +48 (58) 32 33 213
+48 601 688 364
adam.marynkiewicz@arp.gda.pl

Nawigacja:   Strona główna   >>   Harmonogram konkursów


POIR 1.1.1 "Szybka ścieżka - MŚP"

Nabór: 01.03.2017 - 30.06.2017 - Pobierz fiszkę konkursową

Konkurs ukierunkowany jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pierwszy rodzaj badań stanowią badania polegające na zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania do nich znaczących ulepszeń. Drugi rodzaj badań polega z kolei na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu oraz wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Ważne, aby przedmiotem projektu było rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.


POIR 1.1.1 "Szybka ścieżka - duże przedsiębiorstwa"

Nabór: 02.10.2017 - 29.12.2017 - Pobierz fiszkę konkursową

Konkurs ukierunkowany jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pierwszy rodzaj badań stanowią badania polegające na zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania do nich znaczących ulepszeń. Drugi rodzaj badań polega z kolei na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu oraz wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Ważne, aby przedmiotem projektu było rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.


PPOIR 1.2 Sektorowe programy B+R

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Obecnie planowane konkursy w ramach działania 1.2 to: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.


POIR 2.1 "Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"

Nabór: 08.05.2017 - 07.07.2017 - Pobierz fiszkę konkursową

Założeniem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo - rozwojowych przedsiębiorców. Środki przeznaczane mogą być na aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.


POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nabór: 08.06.2017 - 08.02.2018 - Pobierz fiszkę konkursową

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.


POIR 3.2.1 "Badania na rynek"

listopad 2017 - styczeń 2018 - Pobierz fiszkę konkursową

Założeniem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo - rozwojowych przedsiębiorców. Środki przeznaczane mogą być na aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.


POIR 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne"

Nabór: I kwartał 2018 - Pobierz fiszkę konkursową

Środki w konkursie przeznaczone są na inwestycje polegające na stworzeniu innowacyjnej technologii, szczególnie na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych (własnych lub zakupionych). Mają one prowadzić do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów/usług.


PROW 2014-2020

Nabór: III kwartał - Pobierz fiszkę konkursową

Konkurs ukierunkowany jest na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych w zakresie działalności związanych z produkcją/handlem wyrobów mleka, mięsa (z wyłączeniem uboju na dużą skalę), owoców, warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu, konopi, roślin oleistych, przetwórstwa roślin przeznaczonych na cele energetyczne.


O nas   |    Polityka cookies   |    Kariera   |    Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2017 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (Marek Trocha)Dział Konsultingu i Rozliczeń
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
e-mail: konsulting@arp.gda.pl