/ arpkonsulting
AktualnościNawigacja:   Strona główna   >>   Aktualności


Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR w 2017, nabór wniosków od 1 czerwca

28.04.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.3: "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand" PO IR 2014-2020. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w Branżowych Programach Promocji, których celem jest promowanie marek produktowych mających szanse stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz Marki Polskiej Gospodarki. Branżowe Programy Promocji obejmują następujące sektory: Sprzęt Medyczny, Kosmetyki, Jachty i łodzie, Meble, Polskie Specjalności Żywnościowe oraz Sektor Usług Prozdrowotnych. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1.000.000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wyboru podstawy prawnej udzielanej pomocy (pomoc publiczna lub pomoc deminimis) i wynosi: mikroprzedsiębiorca - 50 lub 85%, mały przedsiębiorca - 50 lub 75%, średni przedsiębiorca - 50 lub 60%. Co m.in. możesz sfinansować?
  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach
  • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
  • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
  • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.

    Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą zapraszamy do kontaktu:
    agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl, tel. kom. 607 970 007

    << wstecz

O nas   |    Polityka cookies   |    Kariera   |    Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2017 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (Marek Trocha)Dział Konsultingu i Rozliczeń
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
e-mail: konsulting@arp.gda.pl