/ arpkonsulting
Partnerstwo
Publiczno-
Prywatne


Agnieszka Pasztaleniec-
Szczerkowska

tel. +48 (58) 32 33 273
agnieszka.pasztaleniec-
szczerkowska@arp.gda.plAlternatywna forma realizacji
projektów inwestycyjnych

www.pomorskieppp.pl


Partnerstwo Publiczno-Prywatne to coraz częściej spotykana forma realizacji projektów inwestycyjnych. Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w Wytycznych Komisji Europejskiej z 2003 r. dotyczących ppp (Komisja Europejska, Bruksela 2003, (EC (2003)) zdefiniowano jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona.

O nas   |    Polityka cookies   |    Kariera   |    Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2017 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (Marek Trocha)Dział Konsultingu i Rozliczeń
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
e-mail: konsulting@arp.gda.pl